ป้ายราคาพลาสติก

ป้ายราคาพลาสติก สิ่งสำคัญสำหรับชั้นวางสินค้า ซึ่งในปัจจุบันความหลากหลายของชั้นวางสินค้านั้น จะมีความต้องการการใช้ป้ายราคาพลาสติกที่แตกต่างกัน ควรเลือกใช้ป้ายราคาที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า เช่น ใช้ป้ายราคาแบบมีแถบกาวกับชั้นไม้ หรือใช้ป้ายราคาแบบเสียบร่องกับชั้นวางแบบร่องหน้า เป็นต้น การใช้ป้ายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้านอกจากจะช่วยให้ชั้นวางสินค้าแลดูเรียบร้อย สวยงามแล้ว จะช่วยเพิ่มความสะอาดสบายตาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า และเพิ่มไม่บดบังความโดดเด่นของสินค้าบนชั้นวาง

วิธีเลือกป้ายราคาพลาสติก

  1. สีและความใส  สีช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับชั้นวางสินค้า ในขณะที่ความใสของป้ายราคาช่วยให้เห็นข้อความต่าง ๆ เช่นป้ายราคา และโปรโมชั่นได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการอ่านของผู้ที่เดินเลือกซื้อสินค้า  หรือหากต้องการโชว์ชั้นวางสินค้า ก็สามารถเลือกใช้ป้ายราคาสีใสที่ไม่บดบังสี หรือรูปแบบของชั้นวางสินค้า และกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในร้านค้าได้เป็นอย่างดี
  2. ความยืดหยุ่นของป้ายราคา ป้ายราคาที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นที่ดี ไม่แตกหักง่าย เพราะต้องรองรับการสลับสับเปลี่ยนข้อความต่าง ๆ เช่น ป้ายราคา หรือโปรโมชั่นสินค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกวัน หากป้ายราคาที่มีลักษณะกรอบ แข็ง ไม่ยืดหยุ่น นอกจากจะแตกหักง่ายเมื่อใช้งานไปได้ซักระยะแล้ว ป้ายพลาสติกที่แตกหักอาจสร้างบาดแผลให้กับพนักงานผู้เปลี่ยนข้อความ หรือผู้ที่เดินเลือกซื้อสินค้าได้
  3. ความทนทาน โดยทั่วไปป้ายราคาพลาสติกควรมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ป้ายราคาที่มีความทนทาน ไม่แข็ง หรืออ่อนนิ่มเกินไป จะช่วยให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารกับผู้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความสับสนจากการสูญหายของป้ายราคา หรือข้อความโปรโมชั่นที่ต้องการนำเสนอแก่ผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าบนชั้นวางนั้น ๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดงานของพนักงานที่ต้องนำข้อความใหม่มาใส่ทดแทนที่สูญหายไป  แต่ป้ายราคาที่นิ่มเกินไป หรือไม่ทนทาน จะไม่สามารถคงรูปร่างป้ายราคาไว้ได้ ทำให้ไม่สามารถหนีบ หรือเก็บสื่อข้อความต่าง ๆ ไว้กับตัวป้ายได้  และท้ายสุดป้ายราคาไม่มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นต้นทุนราคาแพงของผู้ที่เลือกใช้งาน

ตัวอย่างของป้ายราคาพลาสติก

ป้ายพลาสติกอเนกประสงค์พร้อมเทปกาว
ป้ายพลาสติกอเนกประสงค์พร้อมเทปกาว
ป้ายราคา IP สำหรับชั้นวางสินค้ารางหน้าตัว C
ป้ายราคา IP สำหรับชั้นวางสินค้ารางหน้าตัว C
ป้ายราคา KE สำหรับติดแผ่นชั้นกระจกหนา 4-8 มม. หรือ ตะกร้าลวด
ป้ายราคา KE สำหรับติดแผ่นชั้นกระจกหนา
ป้ายราคา RAN เหมาะสำหรับขอบหนา 1-2 มม.
ป้ายราคา RAN เหมาะสำหรับขอบหนา 1-2 มม.

ข้อดี ของการใช้ป้ายราคาพลาสติก

ข้อดี คือ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายราคาพลาสติกโดยมากมีส่วนประกอบจากพลาสติกมากกว่า 95% เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายพลาสติกที่ทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือป้ายพลาสติกที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล จะช่วยลดการใช้ Virgin Plastic ที่ได้จากกระบวนการผลิตและกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น สภาวะโลกร้อน หรือมลภาวะที่เป็นพิษ แม้ว่าป้ายพลาสติกรีไซเคิลจะมีราคาสูงกว่าป้ายราคาธรรมดา แต่ในระยะยาวจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Leave a Replay