บทความ

พลาสติกป้ายราคา

วิธีเลือกพลาสติกป้ายราคา

การเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าหรือตามร้านค้าทั่วๆ ไป เรามักจะเห็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่หลากหลายยี่ห้อวางเรียงปะปนกันไปในชั้นวางสินค้าเดียวกันโดยปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือ การจัดวางสินค้ากับราคา โดยราคาของสินค้าเราสามารถเห็นได้จากป้ายราคา ซึ่งป้ายราคาที่สามารถพบเห็นได้ในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม การใช้งานและความสวยงาม  ส่วนในเรื่องของการจัดวางสินค้าที่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้านั้นได้แก่ ความสะอาดของแพ็คเกจและชั้นวางสินค้า ความสะดวกในการเลือกซื้อและความเป็นระเบียบของสินค้า โดยป้ายราคาที่เรามักจะเห็นได้ทั่วไปมักจะเป็นพลาสติกป้ายราคาทั้งสิ้น เนื่องด้วยเรื่องของความสวยงาม ความคงทนและการมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่รณรงค์กันเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะป้ายราคาที่ทำจากพลาสติกนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกมากกว่า 95% โดยสามารถทำมาจากพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วหรือสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้อีกครั้ง วิธีการเลือกซื้อพลาสติกป้ายราคา เราสามารถพบเห็นพลาสติกป้ายราคาได้ทั่วๆ ไปทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำและตามร้านสะดวกซื้อเกือบทุกร้าน เนื่องจากข้อดีในด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจึงทำให้ป้ายราคาที่ทำจากพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยวิธีในการเลือกซื้อป้ายราคานั้นสามารถเลือกจาก สีและความใส โดยสีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับชั้นวางสินค้าและสินค้าบนชั้นวางมากยิ่งขึ้น

Read More »
ป้ายพลาสติกอเนกประสงค์พร้อมเทปกาว

ป้ายราคาพลาสติก

ป้ายราคาพลาสติก สิ่งสำคัญสำหรับชั้นวางสินค้า ซึ่งในปัจจุบันความหลากหลายของชั้นวางสินค้านั้น จะมีความต้องการการใช้ป้ายราคาพลาสติกที่แตกต่างกัน ควรเลือกใช้ป้ายราคาที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า เช่น ใช้ป้ายราคาแบบมีแถบกาวกับชั้นไม้ หรือใช้ป้ายราคาแบบเสียบร่องกับชั้นวางแบบร่องหน้า เป็นต้น การใช้ป้ายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้านอกจากจะช่วยให้ชั้นวางสินค้าแลดูเรียบร้อย สวยงามแล้ว จะช่วยเพิ่มความสะอาดสบายตาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า และเพิ่มไม่บดบังความโดดเด่นของสินค้าบนชั้นวาง วิธีเลือกป้ายราคาพลาสติก สีและความใส  สีช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับชั้นวางสินค้า ในขณะที่ความใสของป้ายราคาช่วยให้เห็นข้อความต่าง ๆ เช่นป้ายราคา และโปรโมชั่นได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการอ่านของผู้ที่เดินเลือกซื้อสินค้า  หรือหากต้องการโชว์ชั้นวางสินค้า ก็สามารถเลือกใช้ป้ายราคาสีใสที่ไม่บดบังสี หรือรูปแบบของชั้นวางสินค้า และกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในร้านค้าได้เป็นอย่างดี

Read More »