วิธีเลือกพลาสติกป้ายราคา

พลาสติกป้ายราคา

การเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าหรือตามร้านค้าทั่วๆ ไป เรามักจะเห็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่หลากหลายยี่ห้อวางเรียงปะปนกันไปในชั้นวางสินค้าเดียวกันโดยปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือ การจัดวางสินค้ากับราคา โดยราคาของสินค้าเราสามารถเห็นได้จากป้ายราคา ซึ่งป้ายราคาที่สามารถพบเห็นได้ในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม การใช้งานและความสวยงาม  ส่วนในเรื่องของการจัดวางสินค้าที่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้านั้นได้แก่ ความสะอาดของแพ็คเกจและชั้นวางสินค้า ความสะดวกในการเลือกซื้อและความเป็นระเบียบของสินค้า โดยป้ายราคาที่เรามักจะเห็นได้ทั่วไปมักจะเป็นพลาสติกป้ายราคาทั้งสิ้น เนื่องด้วยเรื่องของความสวยงาม ความคงทนและการมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่รณรงค์กันเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะป้ายราคาที่ทำจากพลาสติกนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกมากกว่า 95% โดยสามารถทำมาจากพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วหรือสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้อีกครั้ง วิธีการเลือกซื้อพลาสติกป้ายราคา เราสามารถพบเห็นพลาสติกป้ายราคาได้ทั่วๆ ไปทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำและตามร้านสะดวกซื้อเกือบทุกร้าน เนื่องจากข้อดีในด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจึงทำให้ป้ายราคาที่ทำจากพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยวิธีในการเลือกซื้อป้ายราคานั้นสามารถเลือกจาก สีและความใส โดยสีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับชั้นวางสินค้าและสินค้าบนชั้นวางมากยิ่งขึ้น ส่วนความใสของป้ายนั้นจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆ ของป้ายอย่างชื่อสินค้าและราคาได้อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี ความยืดหยุ่นของป้าย โดยป้ายราคาที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น ไม่แตก หักและเปราะง่ายที่อาจส่งผลให้สินค้าไม่น่าซื้อและอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ซื้อได้อีกด้วย โดยป้ายราคาที่เป็นพลาสติกมีระยะการใช้ที่ค่อนข้างนานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาและรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าจึงต้องมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก ความทนทาน ตามปกติแล้วป้ายราคาที่เป็นพลาสติกนั้นควรมีอายุในการใช้งานมากกว่า 1 ปีและควรจะมีความทนทานไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยี่ห้อของพลาสติกป้ายราคา พลาสติกป้ายราคาที่เราพบเห็นในท้องตลาดทั่วๆ ไปนั้นมีหลากหลายรูปแบบ สีสันและยี่ห้อ ซึ่งรูปแบบที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง ได้แก่ ป้ายราคา DBR หรือป้ายราคาอเนกประสงค์พร้อมเทปกาว โดยเป็นป้ายราคาที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆ ไปเหมาะสำหรับสินค้าที่มีการตั้งโชว์แยกออกไปจากสินค้าอื่นๆ อย่างชัดเจนและมีสีของป้ายให้เลือกอีกมากมายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของป้ายราคา ซึ่งถือว่านอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานแล้วยังได้ประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามอีกด้วย ป้ายราคา IP หรือป้ายราคาสำหรับชั้นวางสินค้ารางหน้ารูปตัว C โดยเป็นป้ายราคาที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าทั่วๆ […]

ป้ายราคาพลาสติก

ป้ายพลาสติกอเนกประสงค์พร้อมเทปกาว

ป้ายราคาพลาสติก สิ่งสำคัญสำหรับชั้นวางสินค้า ซึ่งในปัจจุบันความหลากหลายของชั้นวางสินค้านั้น จะมีความต้องการการใช้ป้ายราคาพลาสติกที่แตกต่างกัน ควรเลือกใช้ป้ายราคาที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้า เช่น ใช้ป้ายราคาแบบมีแถบกาวกับชั้นไม้ หรือใช้ป้ายราคาแบบเสียบร่องกับชั้นวางแบบร่องหน้า เป็นต้น การใช้ป้ายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินค้านอกจากจะช่วยให้ชั้นวางสินค้าแลดูเรียบร้อย สวยงามแล้ว จะช่วยเพิ่มความสะอาดสบายตาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า และเพิ่มไม่บดบังความโดดเด่นของสินค้าบนชั้นวาง วิธีเลือกป้ายราคาพลาสติก สีและความใส  สีช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับชั้นวางสินค้า ในขณะที่ความใสของป้ายราคาช่วยให้เห็นข้อความต่าง ๆ เช่นป้ายราคา และโปรโมชั่นได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการอ่านของผู้ที่เดินเลือกซื้อสินค้า  หรือหากต้องการโชว์ชั้นวางสินค้า ก็สามารถเลือกใช้ป้ายราคาสีใสที่ไม่บดบังสี หรือรูปแบบของชั้นวางสินค้า และกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในร้านค้าได้เป็นอย่างดี ความยืดหยุ่นของป้ายราคา ป้ายราคาที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นที่ดี ไม่แตกหักง่าย เพราะต้องรองรับการสลับสับเปลี่ยนข้อความต่าง ๆ เช่น ป้ายราคา หรือโปรโมชั่นสินค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกวัน หากป้ายราคาที่มีลักษณะกรอบ แข็ง ไม่ยืดหยุ่น นอกจากจะแตกหักง่ายเมื่อใช้งานไปได้ซักระยะแล้ว ป้ายพลาสติกที่แตกหักอาจสร้างบาดแผลให้กับพนักงานผู้เปลี่ยนข้อความ หรือผู้ที่เดินเลือกซื้อสินค้าได้ ความทนทาน โดยทั่วไปป้ายราคาพลาสติกควรมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ป้ายราคาที่มีความทนทาน ไม่แข็ง หรืออ่อนนิ่มเกินไป จะช่วยให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารกับผู้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความสับสนจากการสูญหายของป้ายราคา หรือข้อความโปรโมชั่นที่ต้องการนำเสนอแก่ผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าบนชั้นวางนั้น ๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดงานของพนักงานที่ต้องนำข้อความใหม่มาใส่ทดแทนที่สูญหายไป  แต่ป้ายราคาที่นิ่มเกินไป หรือไม่ทนทาน จะไม่สามารถคงรูปร่างป้ายราคาไว้ได้ […]