แท็บเล็ต iDisplay™️

จอสัมผัสใช้งานง่ายในระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์พร้อมโปรแกรม Pulse Media ที่ช่วยเปิดไฟล์ภาพ และวีดีโอ รวมทั้งแอป พลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

Contact Form