RotoShelf™

ชั้นวางสินค้าหมุนได้ RotoShelf

ชั้นหมุนได้ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อเพิ่ม ณ จุดขาย ลดการสูญเสียสินค้าที่มีอายุสั้น และลดระยะเวลา ในการจัดเรียงสินค้า

Roller Track™

ดันสินค้าอัตโนมัติด้วยแรงโน้มถ่วง Roller Track

ดันสินค้าอัตโนมัติด้วยแรงโน้มถ่วง ที่จะทำให้ หน้าชั้นวางมีสินค้าเต็มตลอดเวลา ช่วยให้ผู้ซื้อ ตัดสินใจซื้อได้ง่าย และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยให้เห็นสินค้าขาดบนชั้นวางได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เติมสินค้าได้อย่างง่ายดาย

Facer™️

อุปกรณ์ช่วยจัดสินค้า ในช่วงเวลาขายสินค้า Facer

อุปกรณ์ที่ง่าย และชาญฉลาดในการจัดสินค้าในช่วงเวลาขายสินค้า Facer™️ ช่วยลด ความเสี่ยงที่เกิดจากการเติมสินค้ามากเกินไป และลดการสูญเสียของสินค้าขวดแก้ว แต่ยัง ทำให้มั่นใจว่าสินค้าจะยังคงถูกเรียงเป็นอย่างดี