ตัวกั้นสินค้า OPT

ตัวกั้นสินค้า OPT

กั้นอยู่ระหว่างสินค้าแต่ละแถว ช่วยให้จัด แบ่งกลุ่มสินค้าได้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบ ลดระยะเวลาในการจัดเรียงสินค้า ตัวกั้น สินค้ารุ่น Optimal™️ สามารถปรับใช้ร่วมกับ สินค้าหลากหลายขนาด และรูปว่างได้โดยยังคง ความโดดเด่นของสินค้าบนชั้นวางไว้

Multivo™️ Max

ตัวดันสินค้าพร้อมกล่องโลหะ Multivo MAX

ตัวดันสินค้าพร้อมกล่องโลหะปรับความกว้างได้ ช่วยให้สินค้าตั้งหน้าตรงตลอดเวลา ระบบนี้จะ ช่วยให้มีสินค้าบนชั้นวางที่เต็มสมบูรณ์ และลด ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดเรียงสินค้า

4eBin™️

สินค้าลดบรรจุภัณฑ์ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกจำนวนที่ต้องการซื้อได้อย่างอิสระ และลดขยะจากบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบลดบรรจุภัณฑ์มักจะมีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่าสินค้าที่มีการบรรจุขาย ทำให้มีความคุ้มค่ากับผู้ซื้อมากกว่า และสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าให้กับผู้ขาย

GoMix

กล่องแสดงสินค้าวางเล่นระดับ GoMix

กล่องแสดงสินค้าวางเล่นระดับ และ มีสีสันสวยงาม สามารถเปลี่ยนสีตาม แบรนด์สินค้า หรือตกแต่งให้สวยงานได้ ตามต้องการ

Scoop bins

กล่องพร้อมที่ตักสินค้า Scoop bins

กล่องพร้อมที่ตักสินค้าที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยในการบรรจุอาหาร มาพร้อมการออกแบบอย่างดีให้สินค้า ที่บรรจุก่อน ถูกนำเสนอขายก่อน