Next™️

ระบบคานพร้อมตัวดันสินค้า Merchandising system

ระบบคานพร้อมตัวดันสินค้าที่ช่วยให้วางสินค้าได้ มากขึ้น และเพิ่มความโดนเด่นให้กับสินค้า ระบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับการวางสินค้า ในอุณหภูมิห้องปกติ หรือในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติด ลบ เช่นช่องเย็น และช่องแช่แข็ง

Freezer trays

ถาดที่สามารถวางสวมเข้ากับชั้นตะแกรงได้ ช่วยให้สินค้าในตู้แช่แข็ง เรียงอย่างเป็นระเบียบ และน่าซื้อ