ตัวหนุนหลังสินค้า OPRL

ตัวหนุนหลังสินค้า OPRL

ช่วยให้สินค้าถูกจัดเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน และ น่าสนใจบนชั้นวาง และยังช่วยลดเวลาในการจัดเรียงสินค้า

ตัวกั้นสินค้า OPT

ตัวกั้นสินค้า OPT

กั้นอยู่ระหว่างสินค้าแต่ละแถว ช่วยให้จัด แบ่งกลุ่มสินค้าได้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบ ลดระยะเวลาในการจัดเรียงสินค้า ตัวกั้น สินค้ารุ่น Optimal™️ สามารถปรับใช้ร่วมกับ สินค้าหลากหลายขนาด และรูปว่างได้โดยยังคง ความโดดเด่นของสินค้าบนชั้นวางไว้

ตัวดันสินค้าแบบเคลื่อนไหวช้า

ตัวดันสินค้าแบบเคลื่อนไหวช้า ( Slow motion pusher )

ตัวดันสินค้าแบบเคลื่อนไหวช้าเหมาะกันสินค้า ที่มีน้ำหนักเบาวางซ้อนกัน 2 ถึง 3 ชั้น และ สินค้าที่แตกหักง่าย ช่วยให้เรียงสินค้าได้มากขึ้น บนชั้นวางสินค้า ในการใช้ร่วมกับกล่องกันขโมย จะช่วยป้องกันสินค้าบุบเสียหายได้