Slow motion pusher

ตัวดันสินค้าแบบเคลื่อนไหวช้าเหมาะกันสินค้า ที่มีน้ำหนักเบาวางซ้อนกัน 2 ถึง 3 ชั้น และ สินค้าที่แตกหักง่าย ช่วยให้เรียงสินค้าได้มากขึ้น บนชั้นวางสินค้า ในการใช้ร่วมกับกล่องกันขโมย จะช่วยป้องกันสินค้าบุบเสียหายได้

Overview

Contact Form